Oogzorg > De optometrist

Optometrist

Algemene informatie over optometrie en het beroep optometrist.

Voor de gezondheid van uw ogen is de optometrist het eerste aanspreekpunt. De optometrist is makkelijk toegankelijk: u kunt er zonder verwijsbrief naartoe. Hij of zij kan u gericht adviseren of doorverwijzen naar de oogarts of een andere specialist.

De optometrist onderzoekt de gezondheid van ogen om eventuele oogafwijkingen en oogziektes op te sporen. Vroeger deed alleen de oogarts het oogonderzoek en zorgde de opticiën voor de bril en / of contactlenzen. De optometrist kan dit beide, en nog veel meer! De optometrist voert een optometrisch onderzoek uit. Blijkt tijdens het onderzoek dat verdere medische behandeling noodzakelijk is, dan wordt u via uw huisarts doorverwezen.

Een deel van de optometristen heeft, naast algemene basiskennis, een specialisatie gedaan, zoals het onderzoeken en behandelen van samenwerkingsproblemen tussen de ogen (binoculair zien) het aanmeten van hulpmiddelen voor slechtzienden (low vision) of het aanmeten van speciale contactlenzen (o.a. scleralenzen)

Op regionaal niveau werken oogartsen, huisartsen en optometristen nauw samen met elkaar. Dat heeft als voordeel dat uw ogen sneller de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Het beroep van optometrist is sinds 2000 officieel opgenomen in de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) Daarmee is de optometrist wettelijk erkend als professional in de gezondheidszorg. Optometristen hebben allen een vierjarige HBO-opleiding afgerond aan de Hogeschool Utrecht.

Optometristen die lid zijn van de OVN (Optometristen Vereniging Nederland) zijn gediplomeerd en werken volgens de Gedragscode voor Optometristen, volgen na- en bijscholing en zijn veelal ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (landelijk erkend kwaliteitskeurmerk) Dit register heeft een belangrijke voorlichtingsfunctie. Cliënten, patiënten, zorgverzekeraars en anderen kunnen nagaan of een optometrist staat ingeschreven in het KP en dus met recht de wettelijk beschermde opleidingstitel voert, de beroepscode onderschrijft en voldoet aan de kwaliteitscriteria. Op deze manier biedt het KP de zorggebruiker een houvast bij het kiezen van hun (oog)zorgverlener.

Waarvoor kunt u bij de optometrist terecht?
Er zijn verschillende situaties waarin een bezoek aan de optometrist raadzaam is: 

 • Als u klachten heeft met zien. Een optometrist kan beoordelen of u een (nieuwe) brilsterkte nodig heeft of dat er sprake is van een oogprobleem waarbij een bril en / of contactlenzen geen oplossing biedt.
 • Als u een bepaalde oogaandoening heeft of er ziekten in uw familie voorkomen, waarbij u risico loopt op oogklachten. De optometrist kan uw ogen medisch onderzoeken en problemen tijdig signaleren.

Herkent u één van deze klachten?

 • Wazig of dubbel zien
 • Vermoeide, jeukende of geïrriteerde ogen
 • Last van de ogen bij lezen of beeldschermwerk
 • Hoofdpijn
 • Moeite met scherpstellen
 • Pijn in of rond de ogen
 • Lichtflitsen
 • Vlekjes of draadjes die voor / in het beeld drijven.

De optometrist kan uw ogen onderzoeken, adviseren over een passende oplossing en, indien nodig, via de huisarts naar de oogarts doorverwijzen.

Heeft u één van deze aandoeningen? 

 • Diabetes mellitus (suikerziekte)
 • Hypertensie (hoge bloeddruk)
 • Maculadegeneratie (netvliesprobleem met afnemende gezichtsscherpte) Of er komt maculadegeneratie in de familie voor
 • Glaucoom (afwijking aan de oogzenuw die leidt tot gezichtsvelduitval) Of er komt glaucoom in de familie voor.

Dan is het verstandig uw ogen te laten onderzoeken bij de optometrist, ook als u nog geen problemen ervaart met het zien. De optometrist kan (verdere) achteruitgang van de ogen in veel gevallen helpen tegengaan.

Wat kost een optometrisch onderzoek?
Een optometrisch onderzoek bij Intervision Optiek kost 50 euro. Bij sommige verzekeraars is de optometrist opgenomen in het (basis)pakket. Voor meer informatie en advies kunt u terecht bij uw eigen optometrist of zorgverzekeraar. 

Wat houdt een optometrisch onderzoek in?
Wanneer u voor het eerst een afspraak maakt met een optometrist, zal deze een uitgebreid oogonderzoek uitvoeren om eventuele afwijkingen op te sporen. Dit is het basis optometrisch onderzoek. De uitkomsten daarvan kunnen aanleiding geven tot uitgebreider onderzoek.

Tip: het kan zijn dat bij het onderzoek pupilverwijdende druppels worden gebruikt. Houd u er rekening mee dat u tijdelijk wat wazig gaat zien en uw ogen gevoeliger zijn voor licht. Het is daarom verstandig een zonnebril mee te nemen en niet zelf auto te rijden.

Het basis optometrisch onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen

Anamnese
Dit is het vraaggesprek dat voorafgaand aan alle onderzoeken plaatsvindt. Er worden allerlei vragen gesteld over de klachten / de gezondheid van uw ogen en uw algemene gezondheid.

Refractie
Oftewel de oogmeting of "brilsterktemeting". Tijdens dit onderzoek wordt de sterkte van de brillenglazen en / of contactlenzen bepaald.

Binoculair onderzoek
Dit onderzoek doet de optometrist om naar de samenwerking tussen de ogen en de oogspieren te kijken.

Tonometrie
Dit is het meten van de oogdruk. Dit kan met behulp van een non-contact tonometer of een applanatie tonometer. De non-contact tonometer meet de druk door een beetje lucht in het oog te blazen. Dit apparaat wordt ook wel eens de "plof-tonometer" genoemd.

Bij applanatie tonometerie komt er tijdens de meting een soort stiftje tegen het oog aan en daarom zal er voorafgaand aan het gebruik van dit apparaat altijd een druppeltje verdoving in het oog gedaan worden.

Spleetlamponderzoek / Biomicroscopie
Dit onderzoek staat in het teken van de gezondheid van de ogen. De optometrist bekijkt zowel de buitenkant als de binnenkant van het oog na. Indien nodig met behulp van pupilverwijdende druppels, zodat als het ware de deur verder open kan worden gezet om naar de binnen te kijken. Door deze druppels gaat u tijdelijk wat wazig zien en zijn de ogen lichtgevoeliger. Dit kan problemen geven met autorijden. Als u van te voren weet dat u gedruppeld wordt, dan kan een zonnebril van pas komen en is het verstandig u te laten rijden.

Evalutatie
Tijdens dit laatste onderdeel zal de optometrist met u bespreken wat zijn bevindingen zijn. Tevens zal hij beoordelen of verdere behandeling en / of verwijzing naar de oogarts, huisarts of een andere specialist noodzakelijk is.

Behandeling
Afhankelijk van de klachten en/of wensen van de cliënt / patiënt kan de optometrist het volgende doen:
Adviseren en aanmeten van een bril
Adviseren en aanpassen van contactlenzen
Adviseren om aanvullend optometrisch onderzoek te doen (bv. gezichtsveldonderzoek)
Adviseren ooglaserbehandeling (refractiechirurgie)
Adviseren en aanmeten low-vision hulpmiddelen
Educatie over oogafwijkingen
Doorverwijzen naar: huisarts - oogarts - orthoptist - collega-optometrist